Landsbygdsprojekt för att stärka fotbollen roll för utveckling

Foto: Vimmerby Tidning

Landsbygdsprojektet är en plan vilken är ämnad att medverka till fotbollens utveckling på landsbygden. Det är organisationerna Svenska Fotbollsförbundet SVFF och Leader som står för detta projekt. Tanken är att SVFF och Leader ska bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd till att utveckla landsbygdsfotbollens tillgång till infrastruktur och kunskap. Projektet som introducerades 2006 ska ge stöd till nära 1500 fotbollsföreningar runt om i landet att utveckla sin verksamhet. Landsbygdsprojektets grundtanke är just att föra folk tillsammans med hjälp av fotboll vilket är varför alla åldersgrupper och kön får ta del i projektet. Stödet från Landsbygdsprojektet är begränsat till kommuner med mycket få innevånare då syftet är just att främja landsbygdens fotboll.

Leader, en av de organisationer som står bakom Landbygdsprojektet, är ett projekt som finns för att utveckla landsbygden i allmänhet (utöver fotboll det vill säga). Leader har haft andra projekt i samma stil som exempelvis deras Fiskeprojekt som skapades för att främja små fiskesamhällen. Leader är under styre av Jordbruksverket och får finansiellt stöd från den Europeiska Unionen EU. Sveriges Fotbollsförbund, även känt under initialerna SVFF, står för den andra halvan av Landsbygdsprojektet. SVFF är den officiella fotbollsorganisationen i Sverige och står för de mest berömda svenska fotbollsfenomenen som Allsvenskan och landslaget. Utöver de mest berömda lagen så är över 3000 andra klubbar med i SVFF.

Det finns tre subkategorier i vilka fotbollsklubbar kan söka stöd. Den första är för att rusta upp infrastruktur på en större skala såsom att bygga nya planer eller andra typer av anläggningar. 50 miljoner kronor är reserverade för att stödja fotbollsklubbar i Sverige med den typ av hjälp. Den andra kategorin är turism, uteplatser och liknande. Denna kategori existerar för att ge stöd till utvecklingen av utomhusmiljö som byggandet av lekplatser och joggingspår. Det finns 189 miljoner kronor reserverade för utveckling av denna typ av attraktioner. Den sista kategorin finns för att bidra till saker som belysning eller parkering i anslutning till fotbollsanläggning. Det finns 49 miljoner kronor sparade för detta.

Ett exempel på en fotbollsklubb som fått stöd från Landsbygdsprojektet är Vimmerby IF. Vimmerby IF eller VIF är ett lag från Småland lokaliserad utanför Kalmar. I slutet av december 2016 beslutades det att småortsklubben skulle få erhålla över 400 000 kronor för utveckling av en mötesplats vid sin idrottsanläggning Ceosvallen. En förening kan söka till denna typ av bidrag genom sin lokala länsstyrelse. Detta är ett perfekt exempel på vilken typ av stöd Landsbygdsprojektet kan förse klubbar och organisationer med.

För att sammanfatta Landsbygdsprojektet så är det ett projekt som ska främja fotbollsrörelsen i mindre orter. Tanken bakom projektet är att folk i småstäder ska gynnas socialt av detta samtidigt som svensk fotboll i allmänhet utvecklas. SVFF och Leader, hjärnorna bakom projektet, kan förse klubbar med ekonomi, infrastruktur och kunskap med mer. Ett exempel på hur dem har hjälpt mindre fotbollsklubbar är de 400 000 kronorna Vimmerby IF erhöll i slutet av 2016 som bidrag till en ny anläggning. Projektet har varit uppdelat i två olika perioder, 2007-2013 samt den nuvarande perioden 2014-2020.